Friday, December 17, 2010

അസമാധാനത്തിന്‍റെ നോബെല്‍/ Mockery of Peace

Disregarding Liu Xiaobo's struggle for democracy, the case is just another story of intellectual pimping of Nobel Committee to the West. This time- Pinch the bigger enemy with a Nobel Peace Prize!

Credibility of this renowned prize? Well, Mahathma Gandhi was considered twice for it but failed to make it……! But Yes, Obama got it, for his so called ‘vision future for the world’ (read America), in his election manifesto!. Remember, in his capacity, a mere perception is sufficient to win a Nobel.

For our part now, as long as it is China at receiving end, let us stay on the other side of the fence.

Sunday, November 28, 2010

പിന്നില്‍ നിന്നുള്ള കുത്ത്

Pele marked his final game by playing for both the teams in the match- switching to the other side at the half time!. Now people follow him, but this time not in game -but in real life, by switching to other side unexpectedly and scoring to own goal posts. Alas, with their sweetened tongues they are even capable of convincing the referee. Wait before you cry ‘you too…Brutus’, instead yell at heaven ’Heh Ram…Forgive them, for they know not what they do!

Thursday, November 25, 2010

കാലത്തിന്‍റെ വരിയുടക്കല്‍/crushed testicles

An elderly man crushed his testicles on fall and is unconscious…. The son who is bound to look after him denies him a proper treatment just bcoz of the huge medical bill it incur, even though he received a lion’s share of father’s property just for this…The church intervened and got the old man admitted in the hospital…. Another son who is in United States of America for the last 25 years, on much persuasion from the community, agrees to shed 25000 rupees for the noble cause!........... A flash back of 35 years find this very old man turning his head away from his bed- ridden mom-only to be looked after by some good Samaritan! ……Reminds me of ‘ Law of the nature’. My only worry now is about the fate of testicles of those ‘so called sons’. Its only half time guys….Play is still on!

Sunday, June 29, 2008

പീഡനത്ത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ്
പേറ്റുനോവിന്റെയീറനാം തേങ്ങലിൻ-
ഉഷ്ണക്കാറ്റൂതും ഈറ്റില്ലങ്ങളിൽ...
അമ്മതൻ ചോര കുടിച്ചു കുതിർന്നൊരാ-
പഴന്തുണി കീറിന്റെയിളം ചൂടിലായ്‌-
നോവായ്‌... നിശ്വാസമായ്‌...നീറുമൊരു മധുരമായ്‌-
അമ്മതന്നാത്മാവ്‌ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു!
പൊക്കിൾ നാമ്പിന്റെ അത്താണിയില്ലാതെ-
പകച്ച്‌-
പുതുനാളമീണത്തിൽ കേഴുമ്പോൾ
അമ്മ ചുരത്തുന്നു- വിശപ്പും വിഷാദവും,
പിന്നിട്ട വഴിയിലെ ദു:ഖ സത്യങ്ങളും.......!
പാടത്തെ ചേറും ചെറുമിതന്നിമ്പവും
കുളിരുന്ന സന്ധ്യ തൻ തേനൂറും കിനാക്കളും
മാടത്തെയടുപ്പിലെ മാറാലയൊഴിയാനായ്‌-
മഴ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞൊരാ കർക്കിട രാത്രിയും...
മുറിയുന്ന മനസ്സും, മുറതെറ്റുമുടലും-
മാടമ്പി കൈകളിൽ പുളയുന്നോരാത്മാവും...
ഗതികിട്ടാ പ്രേതങ്ങൾ അലയുമീ ചുടലയിലെൻ-
കുഞ്ഞിനെ കാക്കണേ, തേവരെ...!
ഗതിയിതു വരുത്താതെ...!!


Sunday, June 15, 2008

മഴമേഘങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ


നന്ദി, വീണ്ടും വരികയെൻമഴക്കാലമേ......
ഒരു പുഴയുടെ മരണം വിതച്ചൊരു-
വേനലിൻ ബലിക്കല്ലിൽസ്വയം ഹോമിച്ചൊരു-
പ്രിയതമയ്കൊരു ഭാവഗീതമായ്‌...
സ്മരണികയായ്‌....നീ,
വീണ്ടും വരികയെൻ മഴക്കലമേ....

കടവിൻ കൽപ്പടവുകളിൽ
വരണ്ട പായൽപ്പരപ്പിലൊരു
നനവായ്‌പുതു ജീവനായ്‌ കിനിഞ്ഞിറങ്ങവേ...
വിണ്ടുണങ്ങിയ ചേറിലൊരു-
ന്മാദിനിയായ്‌ ധ്രതതാളം ചവുട്ടി-
തിമിർത്തുലയവേ.....തുള്ളിപ്പെരുകി പതഞ്ഞ്‌ പെരുത്തൊരു-
ചെറു ചാലായൊരു-
ചെറുമോഹമായ്‌ ഒഴുകിപ്പരക്കവേ..
മരിച്ച മണ്ണിന്റെ നന്മയുടെ -
യുണ്മയുടെ തേങ്ങുന്ന മാറിലൊരു പുതുനാമ്പായ്‌
പെയ്തിറങ്ങവേസ്വയമൊരു പുഴയായ്‌ ചമയാനാ-
യുയിരുമുധിരവും കൊടുത്തൊരെൻ പ്രിയയുടെ-
യാത്മാവറിയുന്നു ഞാൻ
നന്ദി, വീണ്ടും വരികയെൻ-
മഴക്കാലമേ.....

Sunday, May 25, 2008

അതിർത്തിയിലെ അമ്മ
ഇത്‌ അമ്മ ....
അതിർത്തി വളച്ചൊതുക്കിയ ഒരു തുണ്ട്‌ ഭൂമിയല്ലിവ-
ളകിട്ടിൽ നുരയിടും വർഗ്ഗവിദ്ദ്വേഷത്തിൻ ഗോവുമല്ല
പരം പൊരുളിൻ കുരുക്കഴിയ്ക്കും വേദമല്ല
സ്ത്രീയല്ല..... കാമമല്ലിവളൊരു വെറും അമ്മ,
കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നവൾ!

നിണമുരുക്കിയേകിയ മുലപ്പാൽ,
ദൂരെ-മഞ്ഞിന്റെയിരുളിൽ, മക്കൾ- രുദിരമായൊഴുക്കവേ
പേറ്റുനോവിന്റെ വ്യർത്ഥതയിലൂറും വിലാപം
മക്കളിരുപക്ഷത്തുമുല്ലൊരു കുന്തിയാണിവൾ!!

വന്ധ്യമാം ശൃംഗങ്ങളെ വേൾക്കനായരചന്മാർ
വിന്യസ്സിപ്പിച്ച 'ജിഹാദി'ൽ പൊലിയുന്നോരാണ്മക്കൾ...
മരണമില്ലാത്തവളിവളും ഇവളുടെ-
വറ്റാത്ത കണ്ണീരും..., ദൂരേ-
പഞ്ചനക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചഷകങ്ങ-
ളുച്ചകോടികളാടി തിമിർക്കട്ടെ....

Sunday, May 18, 2008

മരണം മോഹിക്കുന്ന ഫീനിക്സ്കാഹളം മുഴക്കിയുഴുതുമറി-
ച്ചശ്വമേധങ്ങളായിരം
എൻ മാർത്തടങ്ങലിൽ....
പക്ഷെ-
വീണ്ടുമീ ഞാൻ എന്നിൽ ജനിക്കുന്നൊരു-
പിടി ചാരത്തിൽ-
മറ്റൊരു ഫീനിക്സായി....!

നാണം മറയ്ക്കാനായ്‌
യാദവനേകിയ
സഹനമാം പുടവതന്നിഴകൾ
മുറിഞ്ഞുപോയ്‌
പൊട്ടിയ ചിലംബിൽ നിന്നാളുന്ന
ക്രോധാഗ്നി.....
എരിയുന്നു സർവ്വവും,
കഷ്ടം - വീണ്ടും കിളിർക്കാനായ്‌...!

ഉറവ വറ്റിയൊരൂഷരപ്പാടങ്ങളിൽ
ഉന്മാദത്തിൻ കരിം വിത്ത്‌ പാകവെ...
വിശ്വാസങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ കോർക്കുന്നു...
നിണമൊലിച്ചഴുകുന്നു
അമ്മ- തൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു മുന്നിലായ്‌...

മതികെട്ടുറങ്ങുന്ന അജ്നാനകോമരം
കലിതുള്ളി ഉറയുന്ന-
ആർഭാട രാവിതിൽ
കാമതിൻ കാൽപ്പണം
കെട്ടിയരകെട്ടിൽ-
സർവ്വനാശത്തിൻ അഗ്നി കൂണുകൾ തഴയ്ക്കുന്നു

ഇരുളിൽ.... മറവിൽ....
നാണം വിറ്റ്ടുണ്ണുന്നു-
വറ്റിയ മുലകളിൽ ചെഞ്ചായം പൂശിയോൾ
യക്ഷിക്കദയിലെ സുന്ദരി!
ഇന്നിവൾ-
ഓടക്കരയിലെ കീറത്തുണി മാത്രം

പിറക്കാത്ത പാപത്തിൻ-
കുഞ്ഞിളം തൊണ്ടയിൽ
നെന്മണി തൂകി, കുരിശ്‌ വരക്കവേ
ആത്മാവ്‌ കേഴുന്നു...
വീണ്ടും ഒരുയിർപ്പിനായ്‌-
ഇനിയില്ല ഞാൻ സഖേ....
ബുദ്ധ്ന്മാർ ചിരിക്കട്ടെ...
ഞാൻ- എന്നിൽ മരിക്കട്ടെ......